image/svg+xml
image/svg+xml

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2018-2023 Güncelleme Çalıştay’ına Bölüm Başkanımız davet edilmiştir

 Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2018-2023 Güncelleme Çalıştayı

Sağlıklı beslenmenin ve fiziksel aktivitenin toplumda teşvik edilmesi Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 içerisinde önemli yer tutmuş olup hazırlanmakta olan Onbirinci Kalkınma Planında da yer almaktadır. Bakanlığımız stratejik planı ve Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yapılan değerlendirme raporu da dikkate alarak Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2018-2023 olarak güncellenmesi için 22-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara’da ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler,sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün de katılımı ile çalıştaygerçekleştirilmiştir.


Devamı İçin Tıkalyın...