image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon

MİSYON

Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda olduğu gibi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü de Türkiye Cumhuriyeti  öncü öğretmenlerini, ANTRENÖRLERİNİ ve SPOR ADAMLARINI yetiştirme hedefiyle; araştırıcı, sorgulayıcı, geliştirici ve çözümleyici düşünce yapısında, farklılıklar gösteren dünya koşullarına uyum sağlayacak ve topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler kazandırmayı hedef edinmiştir. Bilgi kaynaklarına ev sahipliği yapmayı ve bilgiyi bilimsel çalışmalarda sporla harmanlayarak geliştirirken, toplumsal yaşama da katkı sağlamayı kendine MİSYON edinmiştir.

VİZYON

Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda olduğu gibi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü de bilimin yol göstericiliğini kabul etmiş, sporda çalışmayı ve başarıyı ödüllendiren,  akademik ve etik değerleri koruyarak, sporun geniş kitlelerce değerli tutulmasını isteyen,  sporun, fiziksel ve ruhsal sağlığımıza katkısı olduğunu benimsemiş, akademik ve idari olarak gurur duyulmayı amaçlayan, toplumsal görevlerinin bilincinde, çevresine saygılı bir kurum olmayı TEMEL DEĞERLERİ OLARAK kabul etmiş bir kurumdur. Bilim ve teknolojinin spora katkılarını ön planda tutan, bu alanda spor bilim camiasınca tanınan, sporu bütün yönleriyle, üniversitemiz bünyesinde bulunan Öğrenciler ve Bartın halkı için alışkanlık haline getiren, ülkemizin diğer Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları’nın ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri’nin örnek aldığı, daima yaptıklarıyla önde ve tercih edilen bir yüksekokul ve bölüm olmak VİZYONUYLA yola çıkmıştır.