image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZKAN
Bölüm Başkanı
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Antrenörlük Eğitimi
e - Posta:aliozkan@bartin.edu.tr
Telefon:378 501 1000/ 2431
Doç. Dr. Serdar USLU
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Antrenörlük Eğitimi
e - Posta:suslu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 55 56
Öğr. Görevlisi Rıdvan KIR
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Antrenörlük Eğitimi
e - Posta:rkir@bartin.edu.tr
Öğr. Görevlisi Ali Ozan ERKILIÇ
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Antrenörlük Eğitimi
e - Posta:ozan@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000/ 2413
Arş. Gör. Recep AYDIN
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Antrenörlük Eğitimi
e - Posta:raydin@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000/ 2420